Kunst

Ontwikkel je creativiteit

Kunst en cultuur maken van oudsher een belangrijk onderdeel uit van gymnasiaal onderwijs. De kunstvakken van het GGH zijn klaar voor de wereld van morgen! Ze sluiten aan bij de actualiteit van de maatschappij, door de voorstellingen die worden bezocht en de stukken die worden gespeeld, door de ontmoeting tussen leerlingen en professionals uit het werkveld en doordat er samenhang wordt gezocht tussen kunst, wetenschap en techniek.

Bovenal zijn ze goed voor jouw persoonlijke vorming: je ontwikkelt je creativiteit en je zelfvertrouwen neemt toe.

Beeldende vorming

Bij Beeldende Vorming leer je vooral héél goed kijken naar de wereld om je heen. Je leert datgene wat je ziet te verbeelden via fotografie, schilderen, tekenen, filmen, en computerbeeldbewerking. Bovendien leer je het werk van kunstenaars te begrijpen en wordt jouw eigen creativiteit ontwikkeld door op verschillende manieren een probleemstelling te benaderen.

Lees verder

Drama

Bij het vak Drama verzin je verhalen, doe je veel speloefeningen en maak je eigen toneelstukjes die je presenteert voor elkaar. Tijdens de lessen krijg je met allerlei vaardigheden te maken zoals: duidelijk spreken en presenteren voor een publiek, leren reageren op elkaar, incasseren, improviseren, ideeën verzamelen en uitwerken, keuzes maken en samenwerken in steeds verschillende groepjes.

Bij Drama ontwikkel je je creativiteit en je zelfvertrouwen neemt toe. Kiezen voor Drama is investeren in je persoonlijke ontwikkeling.

Lees verder

Muziek

Tijdens de muzieklessen in de eerste en de tweede klas ga je van alles ontdekken op het gebied van Muziek. De muzikale reis die je gaat maken, zal je oren openen voor muziek van over de hele wereld. Je gaat instrumenten bespelen, zingen, componeren, en je leert goed samenwerken tijdens de vele muziekprojecten die het curriculum rijk is. Er wordt tijdens de lessen ook veel gebruikt gemaakt van de mogelijkheden die ICT biedt voor het vak Muziek.

Lees verder

Artes

In klas 3 krijg je twee uur in de week het nieuwe kunstvak Artes. Voor het vak Artes heb je de mogelijkheid om te kiezen tussen drie verschillende richtingen:

·      Artes-Design

·      Artes-Performance

·      Artes-Music

Lees verder

Contactpersoon

Secretariaat

info@ggh.nu