Talentregeling

Op het GGH vinden we het belangrijk om ruimte te bieden aan kinderen die meer willen en meer kunnen. Dat geldt voor kinderen met welk talent dan ook: muziek, toneel, sport of politiek. De school heeft als zodanig geen apart sportbeleid en we zijn geen LOOT school. We verlenen wel extra ruimte aan alle talent, dus ook aan sportkinderen.


Structurele aanpassingen en faciliteiten bieden we niet aan kinderen die veel als hobby sporten of musiceren maar wel aan kinderen die in selecties/opleidingen zitten (van de bond) op regionaal of landelijk niveau of aan kinderen die door profclubs zijn gescout. Voor een incidentele tegemoetkoming is altijd ruimte.


Wanneer kinderen en ouders vrijstelling willen of andere faciliteiten nodig hebben, dan kunnen zij daarover contact opnemen met de leerjaarcoördinator van het leerjaar waar het kind in zit. We gaan met elkaar in gesprek om te kijken waar het knelt en waarom. Zo kunnen we in overleg bekijken wat de school kan bieden en wat er dan van ouders en het kind verwacht wordt. De praktijk leert dat de aanpassingen en faciliteiten per leerjaar en per trainingsprogramma anders liggen.

Contactpersoon

Leerjaarcoördinator klas 1

lubbers@ggh.nu