Gammavakken

Aardrijkskunde

Op de basisschool heb je aardrijkskunde gehad bij wereldoriëntatie. Op de middelbare school wordt je kennis breder. Je leert waar de aarde uit bestaat, hoe de aarde er uitziet, hoe de huidige aarde is ontstaan, hoe de mens leeft afhankelijk van de plek waar hij woont en hoe de mens met de aarde omgaat. Je leert ook omgaan met aardrijkskundige hulpmiddelen, zoals atlassen en kaarten. Je gaat meer begrijpen over het weer, klimaten, landschappen, gesteenten, bodems, bergen, vulkanen, zeeën, rivieren, andere culturen, onze en andere samenlevingen, een beetje topografie, ontwikkelingslanden enzovoorts. Je bent in ieder geval met aardrijkskunde beter in staat het nieuws in kranten en op tv te begrijpen.  

Lees verder

Economie

Bij het vak economie staat de persoonlijke betrokkenheid bij onze samenleving centraal. Wie inzicht in de samenleving heeft, is hier beter tegen gewapend, is mondiger en heeft meer mogelijkheden om verantwoordelijkheid op zich te nemen, tegenover zichzelf en tegenover zijn medemensen. Economie gaat over concrete maatschappelijke vraagstukken. Dat houdt meer in dan het benoemen en beschrijven van economische problemen in de werkelijkheid, maar ook en vooral het begrijpen ervan en het geven van een oordeel erover: “Wat vind ik hiervan en wat zou ik hiermee doen als ik bijvoorbeeld minister van Economische Zaken was”? 

Lees verder

Filosofie

Filosofie is een vak dat heel goed past bij de klassieke vorming op een gymnasium. Je maakt kennis met het gedachtengoed van de westerse cultuur van filosofen van de oudheid tot nu toe. Maar ook leer je kritisch na te denken, de juiste vragen te stellen en je mening met goede argumenten te onderbouwen. Hoewel het bij geen enkele vervolgopleiding verplicht is, staat het wel goed op je cv. Je kunt filosofie in elk profiel als keuzevak kiezen, maar in CM zelfs binnen het profiel! 

Lees verder

Geschiedenis en maatschappijleer

Op het GGH worden vakken geschiedenis (incl. staatsinrichting) en maatschappijleer op traditionele én moderne wijze gegeven; van hoorcollege tot en met onderwijsleergesprek. De lessen zijn klassikaal, maar met oog voor de individuele leerling. Geschiedenis is een denkvak met veel aandacht voor de chronologie, de feiten, het historisch verhaal, de grote samenhang en de actualiteit. Leren gaat na enige oefening steeds beter, net als de elementaire onderzoeksvaardigheden. Verbanden leggen is moeilijker en wordt dus intensief geoefend in de les.

Lees verder

Contactpersoon

Secretariaat

info@ggh.nu