Gymnasiaal onderwijs

Een goede gymnasiast is een femina of homo universalis in wording. Daarom gaan bij ons op school de reguliere schoolvakken hand in hand met allerlei andere wetenschappelijke, culturele en sportieve uitdagingen. Ook vinden we het belangrijk dat jij sociaal en emotioneel kunt groeien. Daarom past het motto Virtus Quaerit Intellectum helemaal bij onze school, ofwel: deugd vraagt om inzicht. Dit motto is afkomstig van Socrates. Hij zegt dat goed handelen zal leiden tot goed gedrag. 

 

Een essentieel onderdeel van de opleiding op onze school is de klassieke culturele vorming: je leert Latijn en Grieks en bestudeert de klassieke oudheid. Daarbij kijk je hoe de normen en waarden van de oudheid ons denken en doen tot op de dag van vandaag beïnvloeden.


Het is beslist niet zo dat het gymnasium alleen de nadruk op de (oude) talen legt. Ook de bètavakken vinden we heel belangrijk. Bij de talen leer je bijvoorbeeld hoe je je goed uit kunt drukken en jouw ideeën kunt overbrengen op anderen. De bètakant spreekt meer jouw onderzoekende en analytische kant aan en leert jou om aannames te onderbouwen en te verantwoorden. In het wetenschappelijk onderwijs waar onze leerlingen zich op voorbereiden heb je al die eigenschappen nodig.  

Belangrijk is dat bij ons op school de vakken niet los van elkaar worden gezien. Daarom werken de verschillende vakken samen aan leerlijnen die op elkaar aansluiten en aan vakoverstijgende projecten: binnen het Alfa-coördinaat voor de alfavakken en binnen het Bèta-coördinaat voor de bètavakken. 


Op onze school dagen we je op veel manieren uit om je breed te laten ontwikkelen. Zo bezoek je theatervoorstellingen of word je uitgenodigd om je in te schrijven voor de zogenaamde olympiades waar je het opneemt tegen anderen met jouw kennis van specifieke vakken. Of je doet mee aan debattoernooien en sportwedstrijden of toont jouw artistieke talenten op de toneelavonden of het KunstLAB. Dit brede palet aan activiteiten buiten het reguliere lesprogramma komt bij ons samen in het Aristotelesprogramma.

 

Tijdens elke stap van jouw ontwikkeling word je bijgestaan door zeer veelzijdige en enthousiaste leraren en vakkundig en toegewijd onderwijsondersteunend personeel. Veel van onze oud-leerlingen denken met veel plezier terug aan de samenwerking met docenten tijdens hun schooltijd.