Internationale uitwisselingen

Verleg je grenzen

Op het GGH is het uitgangspunt dat elke leerling de mogelijkheid krijgt om aan een uitwisseling deel te nemen. In de afgelopen jaren hebben wij uitwisselingen georganiseerd met scholen uit vrijwel alle Europese landen, ook scholen uit Midden- en Oost-Europa doen mee (Roemenië, Hongarije en Tsjechië). Ook China en Amerika zijn bezocht door leerlingen.   

Binnen reguliere onderwijsprogramma:

Werkweek Ardennen

In de derde klas gaan alle leerlingen in het najaar op werkweek naar de Ardennen. Jezelf uitdagen, midden in de natuur is de beste manier om elkaar goed te leren kennen.  

Parijsreis

Alle leerlingen die Frans volgen, gaan in de vierde klas in de herfst naar Parijs om hun mondelinge taalvaardigheid van het Frans te oefenen.  

Berlijnreis

Alle leerlingen die Duits volgen, gaan in de vierde klas in de herfst naar Berlijn. In een aantal dagen wordt de stad verkend, de geschiedenis bestudeerd, een rondleiding langs de Berlijnse Muur georganiseerd en enkele belangrijke musea bezocht. Tijdens deze reis wordt zo veel mogelijk Duits gesproken.   

Romereis

Voor alle leerlingen die in klas 5 Latijn volgen, vormt de studiereis naar Rome één van de hoogtepunten uit hun schoolcarrière. Het programma is intensief: iedere dag lopen de groepen van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat lange afstanden tussen kerken, musea of het Forum Romanum. Ook in sociaal opzicht is deze reis verrijkend: hoewel je al ruim vier jaar met elkaar in een leerjaar zit, blijk je lang nog niet iedereen (even goed) te kennen.   

Griekenlandreis

Tijdens deze werkweek bezoeken de leerlingen uit klas 5 met Grieks in hun pakket tal van plaatsen en heiligdommen die een rol van betekenis hebben gespeeld in de rijke culturele geschiedenis van Griekenland. 

Chinareis

Voor leerlingen die gekozen hebben voor Chinees geldt dat zij of in jaar 4 of in jaar 5 een bezoek brengen aan onze partnerschool in Beijing. Het andere jaar bezoekt de Chinese school ons en zullen de leerlingen die een mondje Chinees spreken, worden ingezet om de Chinese leerlingen terzijde te staan bij hun reis naar het verre Europa.  

Facultatieve reizen

De wereld ontdekken

Naast de reizen die horen bij het onderwijsprogramma, kunnen leerlingen aanvullend intekenen op één facultatieve reis. Reiskosten verschillen per jaar en per bestemming. De informatie hierover krijg je van de coördinator van de reis. Voor sommige reizen geldt dat er bij teveel deelnemers geselecteerd moet worden. Hoe we dat doen, lees je in de richtlijnen.

PEEP: het Pan European Exchange Programme

Het Pan European Educational Programme is een samenwerkingsverband tussen negen scholen uit Moskou (RU), Athene (GR), Vantaa (FI), Budaörs (HU), Boekarest (RO), Praag (CZ)  en uiteraard onze school, die ook de coördinator van het programma is. Het PEEP bestaat uit drie onderdelen: History, Culture en Science en is het grootste multilaterale uitwisselingsprogramma in Europa.    


Leerlingen van klas 4 en 5 kunnen zich opgeven voor één van de twee reizen die ieder jaar plaatsvinden: de ene op gebied van Culture of History en de andere op het gebied van Science. Na een sollicitatieprocedure worden voor beide reizen vijf leerlingen geselecteerd. Zij reizen in het najaar af naar een school in één van de deelnemende landen en werken daar met een groep leerlingen uit de verschillende landen een week lang samen aan één thema.  

International Theatre Project

In het International Theatre Project werkt het GGH samen met scholen uit Hongarije, Griekenland, Italië, Roemenië en Tsjechië aan een gemeenschappelijke theatervoorstelling. Deze internationale productie wordt in elk van de landen opgevoerd. Uit de cast wordt een klein aantal leerlingen geselecteerd om ook deel te nemen aan een uitwisseling. Het gastland verschilt per jaar.