GGH is Excellente School

Sinds 2018 draagt het GGH het predicaat Excellente School, uitgereikt door de Inspectie van het Onderwijs.  

 

De jury van de Excellente Scholen roemt in haar rapport het heldere en relevante excellentieprofiel van de school: ‘… aandacht voor de ontwikkeling van de leerling tot zelfstandigheid en verantwoordelijkheid nu en in de toekomstige samenleving … ‘. De goede organisatie wordt genoemd als een belangrijk succeselement. ‘De participatie van de leerlingen in alle projecten en met name in het Leadershiptraject, demonstreert dat de aanpak ook goed past bij het principe van het excellentieprofiel. Docenten leven hun praktijk voor aan de leerlingen. Dat resulteert in een kwalitatieve verbetering van de didaktiek. Er is daadwerkelijk een lerende gemeenschap gecreëerd.’ De jury constateert dat ‘het resultaat van het excellentieprofiel tot in de haarvaten van de school voelbaar is.’  


Lees hier het volledige juryrapport of ga voor meer informatie naar www.excellentescholen.nl

   

Contactpersoon

Secretariaat

info@ggh.nu