Over het Aristotelesprogramma

Veel leerlingen vinden het leuk om samen met anderen activiteiten te ondernemen waardoor zij zich breed kunnen ontwikkelen. Daarom kent onze school het Aristotelesprogramma: een ruim palet aan bijzondere activiteiten waaraan je vrijwillig en buiten de reguliere lessen om kunt deelnemen. De activiteiten worden begeleid door leerlingen en/of docenten. In klas 6 krijg je een certificaat bij je diploma waarop je deelname aan de verschillende extra-curriculaire activiteiten vermeld staat.  

 

In dit document vind je het overzicht van alle activiteiten per leerjaar. Via het menu aan de linkerkant kun je meer lezen over de activiteiten. Wil je meer weten? Vraag dan verder bij je mentor. 


Aristoteles  

Het programma draagt de naam van één van de belangrijkste denkers in de westerse geschiedenis: Aristoteles. Hij was van fundamenteel belang voor de wetenschap. Als ‘homo universalis’ (iemand die overal alles van wilde weten) bekwaamde hij zich op de Academie van Plato in de wetenschappen die in de Griekse oudheid bekend waren (filosofie, logica, psychologie, wiskunde, politicologie, natuurkunde, taal- en letterkunde, theater). Het werk van Aristoteles is nog steeds een inspiratiebron om verder te blijven reiken. Sapere aude, durf te weten! 

Contactpersoon

Secretariaat

info@ggh.nu