Olympiadeschool

Olympiades zijn wedstrijden die leerlingen de kans bieden om hun talenten (verder) te ontwikkelen. De een beschouwt het als examentraining, voor de ander is het een kans om iets buiten de reguliere lesstof te kunnen doen en zich te meten met de besten van het land. Of zelfs te kunnen strijden voor een plek in de internationale olympiades.  

 

Wij zijn een olympiadeschool en dus wordt deelname aan de olympiades breed gedragen. Veel van onze leerlingen oefenen in hun vrije tijd om deel te kunnen nemen aan de olympiades in de bètavakken waar zij regelmatig heel goed scoren. Sinds een paar jaar hebben wij de Snelliusklas, waar getalenteerde en gemotiveerde leerlingen de kans krijgen om zich buiten schooltijd te verdiepen in bètavakken door mee te doen aan allerlei uitdagingen. Onderbouwers kunnen meedoen aan de International Junior Science Olympiad (IJSO), bovenbouwers kunnen deelnemen aan de European Union Science Olympiad (EUSO).  

Ook bij de alfa- en gammavakken worden olympiades gehouden waar onze leerlingen met goed gevolg aan deelnemen.   
 

Voor al onze leerlingen geldt: als jij verder wilt reiken, ondersteunen wij jou met faciliteiten, aandacht en expertise.   

Aardrijkskunde olympiade

Klassieke olympiaden


Contactpersoon

Secretariaat

info@ggh.nu