Geschiedenis en maatschappijleer

Op het GGH worden vakken geschiedenis (incl. staatsinrichting) en maatschappijleer op traditionele én moderne wijze gegeven; van hoorcollege tot en met onderwijsleergesprek. De lessen zijn klassikaal, maar met oog voor de individuele leerling.  


Geschiedenis is een denkvak, met veel aandacht voor de chronologie, de feiten, het historisch verhaal, de grote samenhang en de actualiteit. Leren gaat na enige oefening steeds beter, net als de elementaire onderzoeksvaardigheden. Verbanden leggen is moeilijker en wordt dus intensief geoefend in de les.   

 

Geschiedenis is een vak voor wie nieuwsgierig is en wil leren en begrijpen. Het gaat niet om dé waarheid, maar des te meer om het openen van deuren naar het onbekende, naar intellectueel en historisch avontuur zogezegd. Het vak helpt je jouw plaats in het heden te verduidelijken en te relativeren. Maatschappijleer is vooral gericht op het inzichtelijk maken van staatsinrichting.  

 

In de onderbouw wordt geschiedenis chronologisch aangeboden. In de eerste klas ligt de nadruk op de oude geschiedenis: Prehistorie, Egypte, Griekenland, het Romeinse Rijk met aansluitend het Jodendom, het Christendom, de Islam en de Middeleeuwen. In de tweede klas gaat de aandacht naar de Renaissance, de Reformatie, de Ontdekkingsreizen, de Tachtigjarige Oorlog en de Republiek, de Verlichting en de Franse Revolutie. In de derde klas komen aan bod: de 19e eeuw met onder andere de Industriële revolutie en ideologieën als liberalisme en socialisme en de Russische Revolutie. Daarop volgt een overzicht van 20ste-eeuwse onderwerpen: de twee wereldoorlogen en de Koude Oorlog. 

Er is veel focus op het aanleren van de vaardigheden nauwkeurig lezen en nauwkeurig formuleren.  

 

In de bovenbouw maakt geschiedenis deel uit van de profielen Cultuur & Maatschappij en Economie & Maatschappij, of is een keuzevak in het vrije deel. Veel leerlingen uit de andere profielen kiezen het vak geschiedenis, alleen of samen met aardrijkskunde.  

 

Het programma in de vierde klas legt de nadruk op onderdelen die eerder niet of nauwelijks aan bod zijn gekomen, maar wel essentieel zijn in de vorming van een degelijk begrip van het heden. Behandeld worden:

  • Het interbellum en de Tweede Wereldoorlog
  • De Nederlandse geschiedenis 1848-1949 met aandacht voor het koloniale verleden in Nederlands-Indië
  • Het Midden-Oosten in de 20e eeuw.  

 

In klas 5 worden vier grote onderwerpen behandeld:  

  • De Nederlanden in de Late Middeleeuwen en de Vroegmoderne Tijd, met de nadruk op de gevolgen van staatsvorming, de Reformatie en de Opstand (80jarige Oorlog) voor de steden;   
  • De Verlichting en haar gevolgen in de 18de (Franse Revolutie) en de 19de eeuw (emancipatiebewegingen); 
  • China in de 19de en 20ste eeuw;   
  • De geschiedenis van Duitsland in de 19de en 20ste eeuw (tot 1933).   

 

Dit laatste onderwerp wordt in klas 6 voortgezet en hierbij gaan we dieper in op:   

  • De dictatuur van de nationaalsocialisten en de Tweede Wereldoorlog;   
  • De Koude Oorlog.   

 

De gekozen onderwerpen komen overeen met de zwaartepunten (vier Historische Contexten) van het Centraal Examen, maar worden uitgebreider behandeld, passend bij onze gymnasiale visie.  

 

Maatschappijleer is een verplicht vak dat iedereen in de vierde klas volgt. Het wordt gegeven door docenten geschiedenis. De onderwerpen die wij behandelen zijn het recht en de rechtspraak in Nederland en de staatsinrichting: hoe werkt de politiek op landelijk, gemeentelijk, provinciaal en Europees niveau? Je krijgt twee schoolexamentoetsen. Het eindcijfer voor het vak is meteen je (school-)examencijfer. Dit eindcijfer telt voor de helft mee in het zogenaamde combinatiecijfer; de andere helft is jouw cijfer voor het profielwerkstuk, dat jij in klas 5 opstart. 

Bastiaan Toering vertelt hoe de sectie geschiedenis van het GGH je voorbereidt op de studie geschiedenis aan de universiteit.

Contactpersoon

Secretariaat

info@ggh.nu