Drama

Bij het vak Drama verzin je verhalen, doe je veel speloefeningen en maak je eigen toneelstukjes die je presenteert voor elkaar. Tijdens de lessen krijg je met allerlei vaardigheden te maken zoals: duidelijk spreken en presenteren voor een publiek, leren reageren op elkaar, incasseren, improviseren, ideeën verzamelen en uitwerken, keuzes maken en samenwerken in steeds verschillende groepjes.

Bij Drama ontwikkel je je creativiteit en je zelfvertrouwen neemt toe. Kiezen voor Drama is investeren in je persoonlijke ontwikkeling.


In klas 1 krijg je één uur Drama per week. Je krijgt veel verschillende spelopdrachten. Doordat je veel bezig bent in de les leer je al doende en door het spelplezier ga je ook steeds makkelijker presenteren voor een groep. Je wordt je bewust van je lichaamstaal en je gezichtsexpressie. In klas 2 kun je Drama kiezen. Je krijgt dan een half jaar lang twee uur Drama in de week. Wat je in klas 1 hebt geleerd ga je nu verder toepassen in samenwerking met anderen. Je gaat aan de slag met dialogen en je leert hoe een theaterscript in elkaar zit. Met een groepje maak je een eigen versie van een klassieker. In klas 3 is er geen Drama maar wel het vak Artes. In de module Artes Performance ga je onder andere aan de slag met verschillende manieren om een verhaal te vertellen.


In de bovenbouw is Kunst Drama een keuzevak, waarin je eindexamen kunt doen. Je mag het vak in alle profielen kiezen. In klas 4 en 5 heb je dan 2 uur Drama per week. Hierin krijg je zowel theorie als praktijkles. Je maakt kennis met verschillende speelstijlen, leert die toepassen en je gaat zelf voorstellingen maken en uitvoeren. Theater kent veel verschillende vormen, van toneel, mime, locatietheater tot aan experimenteel theater. Je leert de geschiedenis van het Westerse theater, theatrale begrippen en conventies kennen.


In klas 4 behandelen we het moderne theater vanaf 1900 tot heden. We bekijken hoe professionele theatermakers nu aan het werk zijn. Je leert je talent in te zetten bij het maken van presentaties die voor een publiek opgevoerd worden. In klas 5 verdiepen we ons in de periode van de oudheid tot 1900. We bekijken welke invloed theater uit die tijd nu nog heeft. Je leert van een klassieker een eigentijdse versie te maken. Ook zal je aan een monoloog gaan werken. Je staat nu alleen voor een publiek. De ultieme test! In klas 6 zal je het praktijkdeel met een eigen regie opdracht afsluiten en doe je centraal examen Kunst Algemeen. 

Ruben Kramer vertelt over het nut van het vak drama voor de studie geneeskunde!

Kunst Algemeen

Kunst Algemeen is onderdeel van het kunstvak Kunst Drama of Kunst Beeldend. Als je één van deze twee kunstvakken hebt gekozen, dan heb je per vak schoolexamens en doe je in klas 6 hetzelfde landelijk centraal examen, ook wel Kunst Algemeen (KAL) genoemd. Kunst Algemeen biedt een breed beeld van wat er zoal gebeurt en gebeurd is door de eeuwen heen op het gebied van muziek, dans, drama, beeldende vormgeving inclusief architectuur, fotografie en film. Er zijn vele invalshoeken van waaruit je naar kunst en de wereld kunt kijken: vanuit de wetenschap, religie, economie, politiek, esthetica en vermaak. De opdrachten en leerstof voor KAL zijn verweven in de lessen van Drama of Beeldende vorming, het vak staat dus niet apart op het lesrooster. 

Door het kiezen van een kunstvak verbreed je je horizon en ontwikkel je vaardigheden als flexibiliteit, innovatief denken en handelen, het vermogen om je ideeën vorm te geven en te presenteren en creativiteit. Dit zijn vaardigheden die steeds belangrijker worden en van onschatbare waarde zijn op de arbeidsmarkt. 


Contactpersoon

Secretariaat

info@ggh.nu