Junior Gymnasium-project

Juniorgymnasium

Junior Gymnasium (voorheen POVO)

Het Junior Gymnasium biedt jou de mogelijkheid om zelf eens te ervaren hoe het is om docent te zijn. Bij het Junior Gymnasium krijgen plusleerlingen van de basisschool extra uitdaging en jij kunt jouw didactische en pedagogische vaardigheden ontdekken en ontwikkelen.  

  

Het Junior Gymnasium bestaat uit twee delen: vanaf 1 december komen leerlingen uit groep 8 op de vrijdagmiddagen naar het GGH toe en vanaf de voorjaarsvakantie gaan GGH-leerlingen naar de verschillende basisscholen in de regio. In beide gevallen krijg je een groepje van 3 tot 5 leerlingen onder je hoede.  

 

Je kiest of je les wilt geven op het gebied van wiskunde, science, Chinees of taal en cultuur. De wiskundelessen gaan over uitdagende onderwerpen als pi, oneindig (groep 8) en bijzondere getallen en kansrekening (groep 7). Bij de science-module worden proefjes gedaan. Die proefjes vinden voor groep 7 plaats op de basisscholen, maar voor het groep-8-programma doen we dat in ons eigen lab en gaan de leerlingen zelfs hun eigen raket lanceren. Binnen de taal en cultuur-module worden lessen gewijd aan de klassieke wereld, in het bijzonder het Griekse alfabet, de Griekse taal en de mythologie omtrent goden en helden. En bij Chinees leer je een aantal karakters kennen en tekenen!

 

Je kunt aan meer rondes meedoen en binnen verschillende vakgebieden lesgeven. Deelname is vrijwillig, maar zeker niet zonder voorwaarde: alleen leerlingen van wie wij denken dat zij hun deelname goed zullen kunnen combineren met hun reguliere schoolwerk, mogen meedoen. De werving van GGH-leerling-docenten vindt driemaal per jaar plaats: in oktober voor het groep-8-programma en in de tweede helft van het schooljaar voor twee rondes van het groep-7-programma. Elke ronde bestaat uit zes lessen. Leerlingen uit klas 4 kunnen per ronde 15 uur voor hun maatschappelijke stage verdienen.  


 Vragen?

Nog vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met mevrouw Kamman, conrector onderwijs van het GGH en coördinator van dit project: kamman@ggh.nu 

Contactpersoon

Simone Kamman

kamman@ggh.nu