Beeldende vorming

Bij Beeldende Vorming leer je vooral héél goed kijken naar de wereld om je heen. Je leert datgene wat je ziet te verbeelden via fotografie, schilderen, tekenen en filmen. Bovendien leer je het werk van kunstenaars te begrijpen en wordt jouw eigen creativiteit ontwikkeld door op verschillende manieren een probleemstelling te benaderen.


Beeldende vorming werkt samen met de bètavakken door opdrachten onder andere te koppelen aan de vakken biologie en wiskunde. In de actuele kunst is er niet langer alleen plaats voor schilderijen en beeldhouwwerken, maar zijn kunstenaars steeds meer onderzoekers in laboratoria en programmeurs achter hun computer. Deze actualiteit komt ruim aan bod in de kunstlessen om je klaar te maken voor de maatschappij van de toekomst waar een hoge mate van creatieve flexibiliteit wordt verwacht.


In klas 1 heb je twee uur Beeldende Vorming en in klas 2 krijgen leerlingen twee uur Beeldende Vorming, na een half jaar afgewisseld met Drama. In klas 3 is Beeldende Vorming, onder de naam Design, onderdeel van het vak Artes. Artes bestaat uit vier blokken waarin je telkens de keuze hebt om je te verdiepen in Design, Performance of Music. In de bovenbouw kun je Kunst Beeldend kiezen bij alle profielen.


Bij Kunst Beeldend ga je in de bovenbouw aan de slag met complexe vragen en opdrachten aan de hand van actuele en oude kunst. Kunst heeft vele verschijningsvormen: schilderijen en beeldhouwwerken heb je vast voorbij zien komen. Maar kunstenaars werken ook met materialen als licht, water en planten, ze maken gebruik van Artificial Intelligence om tot een kunstwerk te komen, ze ontwerpen VR-omgevingen of gebruiken robotarmen om grote 3D-prints te maken. 


We kijken naar kunst met een link naar wetenschap en technologie, maar ook naar activistische kunstenaars die je aan het denken zetten over de maatschappij. Aan de hand van de opdrachten ga je je eigen talenten ontdekken en je kennis over kunst vergroten. Je vergelijkt je eigen werk met dat van kunstenaars, je ontwikkelt je creativiteit, leert kritisch te denken en door je kunstwerken anderen te bevragen en te verwonderen. Je bepaalt zelf welke technieken je wilt inzetten voor je eindwerk, daarnaast leer je nieuwe technieken en technologieën ontdekken en gebruiken.

Kunst Algemeen

Kunst Algemeen is onderdeel van het kunstvak Kunst Drama of Kunst Beeldend. Als je één van deze twee kunstvakken hebt gekozen, dan heb je per vak schoolexamens en doe je in klas 6 hetzelfde landelijk centraal examen, ook wel Kunst Algemeen (KAL) genoemd. Kunst Algemeen biedt een breed beeld van wat er zoal gebeurt en gebeurd is door de eeuwen heen op het gebied van muziek, dans, drama, beeldende vormgeving inclusief architectuur, fotografie en film. Er zijn vele invalshoeken van waaruit je naar kunst en de wereld kunt kijken: vanuit de wetenschap, religie, economie, politiek, esthetica en vermaak. De opdrachten en leerstof voor KAL zijn verweven in de lessen van Drama of Beeldende vorming, het vak staat dus niet apart op het lesrooster. 

Door het kiezen van een kunstvak verbreed je je horizon en ontwikkel je vaardigheden als flexibiliteit, innovatief denken en handelen, het vermogen om je ideeën vorm te geven en te presenteren en creativiteit. Dit zijn vaardigheden die steeds belangrijker worden en van onschatbare waarde zijn op de arbeidsmarkt. 

Contactpersoon

Secretariaat

info@ggh.nu