Hilversumse Gymnasiasten Bond (HGB)

'HGB' staat voor Hilversumse Gymnasiasten Bond. Zoals de naam deels al zegt, heeft de bond als doel het verenigen en vertegenwoordigen van de leerlingen van het Hilversumse Gymnasium. Ook is de HGB verantwoordelijk voor de feestelijke en culturele activiteiten voor en door leerlingen. Deze worden georganiseerd door de Feestcommissie.   

De HGB heeft een eigen bestuur bestaande uit zes leerlingen. Deze bestuursleden worden eens per jaar verkozen. 

  

Het is belangrijk dat de leden van de HGB (de leerlingen dus) altijd hun verhaal kwijt kunnen bij hun vertegenwoordigers. Ook is het belangrijk dat ze altijd op de hoogte kunnen blijven van hetgeen waarmee de HGB zich bezighoudt. Kortom: een transparant beleid staat hoog in het vaandel. Om dit te realiseren wordt er een paar keer per jaar een bondsavond gehouden en heeft de HGB een eigen Facebook pagina.   

 

Als je contact wilt opnemen met de HGB, kan dat het best via het emailadres agatha.eris@gmail.com.  

 

Ut semper sit in flore! 

 

Vale, 

HGB Bestuur 2022 - 2023 

 

Praeses: Jip van Joolen 

Vice-Praeses: Beaudine Bevers 

Quaestor: Juup Krop 

Ab-actis: Hesje Kuijk 

Assessor I: Floor van Daalen 

Assessor II: Olivia Tijdhof 

In ieder bestuur worden de taken verdeeld. Zo ook bij het HGB bestuur en dat ziet er als volgt uit.

  • Praeses        Voorzitter
  • Vice-Praeses      Vice-Voorzitter
  • Quaestor             Penningmeester
  • Ab-actis              Secretaris
  • Assessor I           Vertegenwoordiger van de Bovenbouw
  • Assessor II          Vertegenwoordiger van de Onderbouw

Jim Nysingh is dit jaar verkozen tot Praeses van de HGB. De Praeses zorgt voor orde binnen de HGB en is ‘het gezicht’ van de HGB. Hij leidt de wekelijkse vergaderingen en is eindverantwoordelijk voor alles omtrent de HGB. 
Julius Scheerder is dit jaar verkozen tot Vice-Praeses. Hij is de rechterhand van de Praeses, houdt hem in de gaten en neemt zijn taken over bij afwezigheid. Tevens is hij coördinator van de feestcommissie die uit tien leerlingen bestaat.
Scipio Bruijn is dit jaar verkozen tot Quaestor. Zijn belangrijkste taak is het beheren van de HGB-kas. Hij is dus de penningmeester van het bestuur.
Isabelle Paans is dit jaar tot Ab-actis verkozen. Zij maakt voor iedere vergadering een agenda waarin staat wat er in de vergadering besproken zal worden en zij schrijft alle uitgaande communicatie: zowel brieven als posters.
Julie de Jong is dit jaar verkozen tot Assessor I. Aangezien deze Assessor I goed overweg kan met de leerlingen is het voor hem geen probleem uit te vinden wat er onder de leerlingen speelt. Ook zorgt hij ervoor dat een deel van de kosten door sponsoren wordt gedragen.
Iano Gulatie is dit jaar verkozen tot Assessor II. Zijn belangrijkste taak is om de HGB te voorzien van informatie over de onderbouw.
Rodrigo Brouwer is de begeleidende docent van de HGB.

Contactpersoon