Oudervereniging

De oudervereniging van het GGH heeft in het verleden een belangrijke rol gespeeld bij het in stand houden van het categoraal gymnasiaal onderwijs in de gemeente Hilversum. Ook nu worden er initiatieven door de oudervereniging ontplooid die bijdragen aan de bloei van het GGH. Een voorbeeld is de organisatie van TOpAS (TOp of Arts and Sciences masterclasses) dat iedere twee jaar plaatsvindt. 

 

De oudervereniging houdt contact met schoolleiding over alle zaken die voor leerlingen en ouders van belang zijn. Aandachtsgebieden zijn:  

  • de organisatie van buitenschoolse activiteiten;  
  • een adviserende rol als het gaat om kwaliteit van onderwijs en onderwijsvernieuwing; 
  • afstemming met contactouders;   
  • medebeheer van het Blokhuis-Loopstrafonds.  

Bestuur

Bestuur
Het huidige bestuur van de oudervereniging is als volgt samengesteld:

  • Qruun Schram – voorzitter
  • Michiel Boks - lid
  • Barbara Burgers - lid
  • Milou van Goethem - lid
  • Roy Scheerder - lid
  • Louise Wits - lid


Hier en in de downloads vindt je de profielen van de bestuursleden . 

 

Iedere ouder en verzorger met een kind op het GGH is automatisch lid van de oudervereniging. Heb je interesse om deel te nemen in het bestuur of om een bijdrage te leveren in de organisatie van activiteiten), laat dit dan per mail weten aan het bestuur. 


Meer over de oudervereniging lees je in de Statuten oudervereniging d.d. mrt 2009.