Filosofie

Filosofie is een vak dat heel goed past bij de klassieke vorming op een gymnasium. Je maakt kennis met het gedachtengoed van de westerse cultuur van filosofen van de oudheid tot nu toe. Maar ook leer je kritisch na te denken, de juiste vragen te stellen en je mening met goede argumenten te onderbouwen. Hoewel het bij geen enkele vervolgopleiding verplicht is, staat het wel goed op je cv. Je kunt filosofie in elk profiel als keuzevak kiezen, maar in CM zelfs binnen het profiel! 

 

In klas 3 maak je voor het eerst kennis met filosofie gedurende een halfjaar met één uur in de week. We bespreken onder andere de vragen: Wat is geluk? Ben jij racistisch? Is corvee eigenlijk wel nodig? Ook denken we na over wat wijsheid is, of tijd bestaat, wat denken is en of vrijheid eigenlijk wel leuk is. Verder zul je zien dat je debatteren kunt leren!  


In klas 4 denken we bijvoorbeeld na over de volgende vragen: Kan je jezelf kennen? Mag je iets kleins stelen? Hebben we een vrije wil? Kan een robot verliefd worden? Is de mens van nature goed of slecht? Mag je iemand doden om meerdere mensen te redden?  


In klas 5 komen weer andere vragen aan bod: Zijn er ook nadelen aan een democratie? Moeten we onze vrijheid inleveren voor veiligheid? Kan een computer in de toekomst net zo denken als een mens? Hoe weet je dat we niet in een computersimulatie leven?  


In klas 6 vragen we ons af hoe we iets zeker kunnen weten: Is wetenschap objectief? Kunnen we onze zintuigen wel vertrouwen? Is er een conflict tussen geloven en weten? Ook zullen we ons bezighouden met de vraag die centraal staat in het CSE: “Brengt de vrije markt in haar huidige vorm het goede leven dichterbij, of staat ze de verwerkelijking daarvan juist in de weg?” 

 


Isabella Sueur vertelt over het vak filosofie en de studie.

Contactpersoon

Secretariaat

info@ggh.nu